Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are $100 away from free shipping.
No more products available for purchase

Is this a gift?
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

MYJOOLS Israel Terms and Conditions

תנאי שימוש באתר

הינה חנות וירטואלית המופעלת ע"י חברת געי"ג בע"מ (להלן "החברה") MYJOOLSBYILANA.COM

רכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים לעיל. אנא קראי את הסעיפים בקפידה, שכן הרכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

 1. התקנון מנוסח בלשון נקבה, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו ע"י הלקוחה (להלן "הלקוחה") באתר ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הלקוחה לבין החברה.
 3. לקוחה המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה כי עם ביצוע הפעולה היא קראה את התקנון וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה בכל הקשור להוראות ותנאי התקנון.
 4. רשאית לבצע הזמנות באתר, להשתמש ולבצע בו כל פעולה הינה בגירה אשר מלאו לה 18 וברשותה כרטיס אשראי בתוקף ביום ביצוע הפעולה, אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות כדין במדינת ישראל.
 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן") והתקנות התוקנו מתוקף כוחו. ככל שהן חלות על האתר ("התקנון") למעט מקרים חריגים בהם ניתן להתנות על התקנון והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

כללי רכישה באתר :

 1. מוצרים מוצגים באתר באופן ברור הכולל תמונה, תיאור המוצר ומחירו.
 2. יובהר כי תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
 3. על מנת לבצע רכישה באתר יש לבצע הרשמה למסור את הפריטים הבאים: שם מלא ,כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים וטלפון. במעמד התשלום יש למסור את פרטי האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה.
 4. יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים בעת ביצוע ההזמנה. במידה וימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא תהיה דרך להבטיח שהמוצר יגיע אלייך. במידה והמוצר מוחזר לחברה בשל פרטים שגויים שנמסרו, הלקוחה תחויב בתשלום בגין דמי המשלוח והטיפול.
 5. רישום פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית ע"י הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977. במידה ונמסרו פרטים כוזבים, החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים משפטיים כנגד הלקוחה ותהיה רשאית לבטל את העסקה.
 6. יובהר כי תנאי מוקדם לאישור הרכישה הינו אישור של חברת האשראי את העסקה. החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה עד למועד קבלת התשלום במלואו.
 7. במידה וחל שיבוש ו/או טעות חריגה בתיאור המוצר ו/או מחיר המוצר ו/או כל דבר אחר, רשאית החברה לבטל את הרכישה והלקוחה לא תחויב בתשלום כלשהו בגין ההזמנה שבוטלה.
 8. הזמנה חדשה באתר תאושר באמצעות מייל שישלח ללקוחה.

 

 

 1. זמני האספקה יקבעו ע"י החברה ויהיו כפופים לכך שמוצר זמין במלאי. הלקוחה תעודכן תוך 3 ימי העסקים שהפריטי/ם שהוזמן/ו קיימים במלאי וההזמנה תועבר לחב' המשלוחים להפצה.
 2. במידה והפריט/ים שהוזמן/ו לא קיימ/ים במלאי, החברה תיידע את הלקוחה תוך 3 ימי עסקים מרגע אישורה (באמצעות הודעה או שיחת טלפון). זמן ייצור המוצר אורך עד 21 ימי עסקים. הלקוחה תעודכן ברגע שההזמנה תועבר לחב' המשלוחים להפצה.
 3. הזמנות פנים ארצי בישראל - ברגע שהמשלוח מועבר להפצה הלקוחה תקבל הודעת סמס מחברת השילוח. זמני המסירה יקבעו ע"י חב' השילוח, בכפוף לאזור המגורים של הלקוחה.

הזמנות לחו"ל – ברגע שההזמנה תשלח החברה תעדכן את הלקוחה במייל במס' המשלוח ו/או במס' המעקב במידה וקיים.

 1. מובהר כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח עמידה במועד האספקה, אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב במועד האספקה.

החזרות והחלפות :

 1. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. הודעה על ביטול תשלח בכתב (באמצעות מייל) לשירות הלקוחות של החברה ומותנה בקבלת אישור על ידה.
 2. מוצר יתקבל חזרה אך ורק כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית, לא נעשה בו שום שימוש ונרכש מאתר החברה.
 3. במידה והנהלת החברה מאשרת את ההחזרה אישור על כך יתקבל בכתב (באמצעות מייל) והלקוחה תזוכה במחיר אותו שילמה עבור הפריט בניכוי 5% מערך העסקה או 100 ₪ (הנמוך מבניהם) ובניכוי דמי המשלוח (במידה וההזמנה נשלחה טרם הודעה על הביטול). ההחזר יתבצע רק כאשר הפריט יגיע פיזית למשרדי החברה ותוך 5 ימי עסקים, לאמצעי התשלום עימו בוצעה העסקה.
 4. החלפת מוצר תתבצע בחנות הפיזית של החברה, או לחילופין בתיאום טלפוני מול שירות הלקוחות, זאת לא יאוחר מ 14 ימי עסקים מעת קבלת ההזמנה. יובהר כי שירות החלפה/החזרה באמצעות שליחי החברה מותנה בתשלום.
 5. במידה והמוצר נשלח ללקוחה, חלה עליה האחריות להחזיר את המוצר לחנות הפיזית ברמת השרון, כאשר עומד בכל התנאים שצוינו לעיל.
 6. במידה והמוצר אותו קיבלה הלקוחה לא היה תקין בעת קבלתו, לא תחויב בדמי ההחזרה ויעשה כל מאמץ לספק לה מוצר תקין.
 7. מוצרים שנרכשו בסייל/סוף עונה, אינם ניתנים להחלפה/ החזרה.
 8. מוצרים בהזמנה אישית אינם ניתנים להחלפה/החזרה. כל קולקציית הטבעות בשילוב ראשי תיבות, דגמים שהוספה להם חריטה אישית וטבעות שהוזמנו במידה מדויקת ללקוחה, שלא בטווח המידות הסטנדרטי.

טווח מידות סטנדרטי 50/10-60/20 - כל מה שמחוץ לטווח הנ"ל נחשב להזמנה מיוחדת ולא תתאפשר החלפה/החזרה.   

אחריות החברה:

 מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן שירות גבוה. MYJOOLS1.  

 1. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התכשיטים שתמונותיהם מופיעות באתר. במידה והוזמן מוצר שלא קיים במלאי, על החברה לעדכן את הלקוחה ולהזמין עבורה את המוצר. זמן ייצור המוצר אורך עד 21 ימי עסקים. ברגע שהמוצר יגיע למחסני החברה, הלקוחה תקבל עדכון בדבר ההגעה.
 2. החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר הוא המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 3. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בדולרים – הערך השקלי יחשב ע"פ שער המטבע באותו היום. הם כוללים מע"מ ככל שחל עפ"י דין בגין מוצר זה ובהתאם לשיעור המע"מ החל עפ"י דין באותה עת במדינת ישראל. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא או הפסד שעלול להגרם ללקוחה כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ונגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שלו או צד ג', לרבות רכישה שהתבצעה באתר באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה שהתבצעה ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס החוקי, פעולה שבוצעה באתר ע"י צד ג' שנכנס לאתר וגרם לנזק.
 5. הלקוחה תישא באחריות מלאה לנזק שייגרם בגין טעות שביצעה בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת לשילוח, או פרטי אשראי שגויים.
 6. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. היא רשאית להפסיקם בכל עת ו/או להחליף ו/או לשנות אותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 7. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך לתת הודעה מוקדמת
 8. מבלי לפגוע בכך האמור לעיל, בשום אופן החברה לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצר/ים אשר נרכשו ושולמו ע"י הלקוחה.

אבטחת מידע ופרטיות באתר:

 1. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן ומוודאים שימוש נכון בנתונים.
 2. אנו נוקטים באמצעי זהירות מתקדמים עבור רכישה מאובטחת.
 3. הרשמה למועדון הלקוחות שלנו מהווה אישור לקבלת מידע בדבר מבצעים, חידושים ופרסומות. הלקוחה יכולה להסיר עצמה בכל עת שתרצה, אך יש לקחת בחשבון שלא תוכל להנות מההטבות השמורות לחברי המועדון.

שירות לקוחות:

ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון: 053-3447733

  Info@joolsbyilana.com

דרך האינסטגרם שלנו :

MYJOOLSBYILANA

או להגיע לחנות שלנו באוסישקין 28 רמת השרון

שעות הפעילות:

א',ג'-ה' 10:00-19:00

ב' 10:00-14:00

ו' 9:00-14:00

+שירות הלקוחות זמין בשעות פעילות החנות+

 

 

 

{"statementLink":"","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#000000","triggerColor":"#000000","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"settings2","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":20,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":10,"triggerRadius":"50%"}}