This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

הערה: כל העגילים נמכרים ומתומחרים כעגיל בודד, אלא אם כן מצויין אחרת

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

myjoolsbyilana Jewelry הוא אתר שמוכר תכשיטי זהב (להלן "המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור באמצעות האינטרנט, בארץ ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים והוא בבעלות ובניהול Gayag Ltd (להלן "החברה").

תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיבוצעו על ידי הלקוח (להלן "הלקוח") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי להזמנות באתר ולגלישה באתר. הם יהיו התנאים וההגבלות היחידים המסדירים את היחסים בין החברה לבין דפדפני האתר ו/או אנשים המזמינים דרך האתר. הלקוח מתבקש קרא בעיון את התנאים וההגבלות הללו במלואם.

כל אדם המבצע הזמנה ו/או מבצע רכישה דרך האתר מצהיר כי בביצוע העסקה קרא תקנון זה. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולפעול על פי כל הוראות תקנון זה, וכי לא להם ולא למקבל/ים שלהם תהיה כל טענה ו/ או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה.

רק מה שנרשם במחשב החברה לגבי הפעולות שבוצעו דרך האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותיו על ידי כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפונים סלולריים, מחשבי כף יד וכדומה) וכן חלים על השימוש באתר , בין אם דרך האינטרנט או דרך כל רשת או דרך תקשורת אחרת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להידרש למתן אזהרה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

 

כללי השימוש באתר

כל משתמש העומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להשתתף בתהליך המכירה: כל אדם מעל גיל 18, המחזיק בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

השלמת העסקה באתר מותנית בהתקיים התנאים הבאים:

 • המוצרים שהוזמנו זמינים ורשומים במלאי בזמן ההזמנה
 • פרטי ההזמנה הושלמו בצורה נכונה ומלאה לצורכי חיוב ומשלוח מטעם הלקוח
 • ניתן אישור לביצוע העסקה על ידי חברת האשראי.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית לסרב לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר myjoolsbyilana מכל סיבה שהיא וגם אם עשה זאת בעבר הזמין מוצרים דרך החנות myjoolsbyilana ו/או האתר.

מבלי להגביל את ההוראות לעיל, החברה רשאית לבטל את זכותו של לקוח לבצע עסקאות באתר myjoolsbyilana בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם הלקוח פעל בניגוד לתנאים והגבלות אלה
 • אם בעת ההרשמה לאתר הלקוח מסר מידע שגוי, ביצע כל מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לגרום נזק לאתר או לכל ישות משפטית אחרת הקשורה אליו או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה וכן ספקים
 • אם הלקוח השתמש בשירותי האתר כדי לבצע מעשה שאינו חוקי על פי חוקי מדינת ישראל, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כזה
 • אם הלקוח הפר את תנאי הסכם זה או את התנאים של כל שירות מקוון אחר המוצע על ידי החברה
 • אם כרטיס האשראי בו נעשה שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בכל דרך
 • אם יש כסף לחברה או לאחת מהחברות הקשורות לה והחוב לא שולם, למרות שחלף מועד התשלום

 

תום לב

החברה ו/או הספקים לא יהיו כבולים לכל טעות מהותית שתתרחש בתיאור של כל מוצר, מחיר או פרט מהותי אחר.

על פי חוק, מחירי המוצרים כוללים מע"מ.

המוצרים מועברים ללקוחות באמצעות חברת שליחויות.

 

זמני אספקת מוצר

משלוחי שליחים יתואמו מראש, לפני אספקת המוצר. החברה מתחייבת לארוז ולשלוח הזמנות למשלוח ליעד המבוקש תוך שלושה ימים, כלומר יומיים לאחר אישור ההזמנה, כל עוד המוצר אכן קיים במלאי. מכיוון שהמוצרים שלנו מיוצרים בעבודת יד ועליהם לעבור בקרת איכות, עבור סחורה שאינה במלאי זמן האספקה ​​יהיה 21 ימי עסקים מרגע קבלת אישור ההזמנה. אם הוזמנו מספר פריטים, המשלוח יימסר ללקוח עם קבלת כל המוצרים, אלא אם הלקוח בחר אחרת, שכן עלויות המשלוח ישולמו עבור כל משלוח נפרד.

הזמנות יישלחו באמצעות חברת שליחויות המספקת משלוחים לרוב חלקי הארץ תוך שבעה ימי עסקים.

 

החזרות והחלפת סחורות

ניתן להחזיר או להחליף תכשיטים של myjoolsbyilana. במידה והלקוח בחר להחליף את המוצר בחנות החברה, עליו לעמוד בתנאים אלה ולהמציא קבלה על רכישה. החזרות והחלפות עשויות להתבצע תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה, ורק אם המוצר נמצא באריזתו המקורית. כל מוצר שנעשה בו שימוש או פגום יוחזר לשולח ולא יוחלף. על הלקוח לצרף למוצר את כרטיס "סליחה אבל זה לא בשבילי" המצורף להזמנה. על הלקוח להקפיד לכלול בחבילה את שמו המלא, כתובתו וסיבה להחזרת המוצר. הם יקבלו אישור בדואר אלקטרוני ולאחר מכן יקבלו את המחיר ששולם עבורו, כאשר עלויות משלוח וביטוח ישולמו על חשבון הלקוח ובאחריותם. myjoolsbyilana אינה מחזירה הוצאות משלוח, אלא אם כן המוצר מוחזר עקב טעות של החברה. מוצרים שנרכשו במחיר מוזל לא יקבלו החזר.

הנהלת האתר עשויה להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק, להחליף או לשנות מבצעים, הטבות והנחות כאמור, ללא הודעה מוקדמת.

החברה אינה מחויבת להחזיק במלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר הקיים, אך מובהר בזאת כי עלולים להופיע אי דיוקים או טעויות בתום לב, והחברה לא תישא כל אחריות הנובעת או קשורה אליו

הנהלת האתר רשאית מעת לעת לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוח באתר, ללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה - הלקוח יחויב במחיר המעודכן ביותר.

איחור במועד האספקה, מכל סיבה שהיא, לא יעורר כל זכות לקבל כל פיצוי ו/או כספים למעט הזכות לביטול העסקה, בהתאם לתנאי הסכם זה.

 

הגנה על נתונים ופרטיות באתר

החברה מונעת גישה בלתי מורשית למאגרי המידע שלנו, שומרת את כל המידע מעודכן ומבטיחה שימוש נאות בנתונים. החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלת אתר מכירות מקוון, ונוקבת באמצעי זהירות מתקדמים על מנת להבטיח תהליך רכישה מאובטח.

  

תהליך רכישת מוצר דרך האתר

כדי לבצע רכישת מוצר, לקוח רשום נדרש למלא את טופס ההזמנה באתר. לצורכי הבהרה, מילוי כל פרטי הטופס הינו תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

עם השלמת העסקה ואישורה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה המאשרת כי בוצעה העסקה בצירוף מספר מעקב. אישור זה יישלח לכתובת הדוא"ל שסופק על ידי הלקוח במהלך תהליך ההזמנה.

אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים - הוא רק מעיד על קבלת פרטי ההזמנה.

במקרה שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, הלקוח יקבל הודעה מתאימה ויתבקש לספק אמצעי תשלום אחר.

אישור הרכישה מותנה בהיות המוצר במלאי במחסן החברה במועד האספקה ​​המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי וגם אם המוצר לא הוסר מהאתר לפני מועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת למכור את המוצר, והלקוח לא יש להם כל תביעה או תביעה בעניין בגין כל סוג של נזק, בין אם ישיר או עקיף, בין לעצמם או לצד שלישי. האמור כפוף לכך שהנהלת האתר תחזיר כל סכום ששולם על ידי הלקוח, אם אכן שילמו לחברה, ו/או החברה תבטל כל חיוב שנעשה בקשר לרכישה. יודגש ולהבהיר כי ייתכנו מצבים בהם גם אם פריט ספציפי יוצג באתר כקיים במלאי, הוא למעשה אינו קיים במלאי ולא ניתן לספקו - במצבים אלו העסקה תבוטל ו- ללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה, מלבד החזר של הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

על פי כללי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח.

הבהרה: מסירת פרטים אישיים שגויים היא עבירה פלילית ובאחריות הלקוח למלא את פרטיו המדויקים בעת ביצוע הזמנות לכל רכישה.

 

מחירים

כל המחירים המופיעים באתר נקובים בדולר ארה"ב.כאשר החוק מחייב מוצר להיות חייב במע"מ, המחיר כולל מע"מ בשיעור החל על פי החוק הנוכחי של מדינת ישראל המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

 

ביטול הצעה או עסקה

ככל, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק") וההוראות להלן בדבר אופן החזרת המוצרים, רשאי הלקוח לבטל את עסקה:

 • ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית עם תווית המוצר המצורפת לתג
 • מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב במלוא עלות המשלוח, גם אם לא קיבל את המוצר, אם המוצר נשוא העסקה כבר נשלח
 • כל זיכוי יועבר רק לכרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה, לפי לוח הזמנים של חברת האשראי
 • עוד מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שלא שולמה עבורם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

כיצד להחזיר מוצרים

אם הלקוח מעוניין להחזיר את המוצר בדואר, הלקוח ישלח את המוצר בחזרה בדואר רשום אל: לארה רוסנובסקי, רחוב גורדון 40B 43354, רעננה, ישראל. עם קבלת המוצר, דמי המשלוח יוחזרו ללקוח. לחילופין, הלקוח רשאי לבקש מהנהלת האתר ו/או מהספק לשלוח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו, על חשבונו של הלקוח.

החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות המשלוחים השונות, אך תהיה זמינה לפתור כל בעיה.

מוסכם כי החזרה ו/או החלפה של מוצרים (בתוך 30 יום מיום קבלת המוצר האמור) תתאפשר רק אם לא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה ב- זמן קבלתו.

כל ביטול עסקה יבטל אוטומטית כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או כתוצאה ממנה. הלקוח יחזיר כל הטבה כאמור מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

החזרה והחלפה של תכשיטי myjoolsbyilana ניתן לבצע בחנות ברחוב אוסישקין 28 ברמת השרון.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, אין בהוראות המפורטות לעיל כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את הלקוח בגין נזקים שבהם ערך המוצר ירד כתוצאה מהידרדרות במצבו ו/או אריזתו שנגרמו לאחר מסירתו ללקוח, גם כאשר העסקה מבוטלת עקב פגם ו/או תקלה ו/או אי התאמה של המוצר.

 

אחריות החברה

myjoolsbyilana מתחייבת לפעול בהגינות ולספק שירות ברמה גבוהה.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התכשיטים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך מובהר בזאת כי עלולים להופיע אי דיוקים או טעויות בתום לב והחברה לא תישא כל אחריות הנובעת או קשורה אליו.

לא החברה או מי מטעמה יהיו אחראים או אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לדפדפן או ללקוח או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש ב- או רכישה דרך האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת הפעולה אשר תהא - לרבות אובדן הכנסה ו/או אובדן רווחים - הנגרם מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה בשאלה

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין חלק מהתמונות המוצגות באתר או כולן לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בשום מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך התכשיטים ו/או המוצר שנרכש, ולא בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי.

החברה אינה מאחסנת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

myjoolsbyilana משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע והפרטיות של לקוחותיה. החברה משתמשת ב-PayPlus, חברת סליקת כרטיסי האשראי והאבטחה המובילה בישראל, לצורך בדיקת ואבטחת מידע.

 

קניין רוחני

זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר שייכות אך ורק ל-myjoolsbyilana, או לאותם צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רשות להשתמש בהם. לחברה זכויות השימוש ו/או ההפצה בשמות וסימני המסחר של האתר והתוכנה, התוכן השיווקי של האתר והתוכנה, בין אם רשומים ובין אם לא, בסודות המסחריים הכרוכים בהפעלת האתר והתוכנה. , ובמתן שירותים, עיצוב האתר, טכנולוגיית המידע הכרוכה בהפעלתו, לרבות תוכנות, אפליקציות, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשב, טקסטים ו/ או כל חומר אחר הכלול בו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם כל מידע מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים, צילומי התכשיטים וכדומה ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

אסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים במאגר, ברשימת המוצרים המופיעים בו, או בכל פרט אחר המתפרסם בו, לרבות גרפיקה, עיצוב, ייצוג מילולי, סמלי לוגו או הצעות מיוחדות, ללא הסכמה מראש ובכתב של הנהלת האתר.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אסור לעשות שימוש בנתונים כלשהם המתפרסמים למטרות הצגה באתר או בכל שירות אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של הנהלת האתר, ובכפוף לתנאי הסכמה כאמור (אם ניתנה).

 

תנאי תשלום

החברה מקבלת תשלום באמצעות חברות כרטיסי אשראי מובילות כגון ויזה, מאסטרקארד וישראכרט, ועובדת עם PayPlus כדי לשמור על אבטחת פרטי התשלום של הלקוח.

 

 

.

Cart

אין עוד מוצרים זמינים לרכישה

Your cart is currently empty.