Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are $100 away from free shipping.
No more products available for purchase

Is this a gift?
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

משלוח ומסירה

. יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים בעת ביצוע ההזמנה. במידה וימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא תהיה דרך להבטיח שהמוצר יגיע אלייך. במידה והמוצר מוחזר לחברה בשל פרטים שגויים שנמסרו, הלקוחה תחויב בתשלום בגין דמי המשלוח והטיפול. 
. רישום פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית ע"י הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977. במידה ונמסרו פרטים כוזבים, החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים משפטיים כנגד הלקוחה ותהיה רשאית לבטל את העסקה.
. יובהר כי תנאי מוקדם לאישור הרכישה הינו אישור של חברת האשראי את העסקה. החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה עד למועד קבלת התשלום במלואו. 
. במידה וחל שיבוש ו/או טעות חריגה בתיאור המוצר ו/או מחיר המוצר ו/או כל דבר אחר, רשאית החברה לבטל את הרכישה והלקוחה לא תחויב בתשלום כלשהו בגין ההזמנה שבוטלה. 
. הזמנה חדשה באתר תאושר באמצעות מייל שישלח ללקוחה. 

. זמני האספקה יקבעו ע"י החברה ויהיו כפופים לכך שמוצר זמין במלאי. הלקוחה תעודכן תוך 3 ימי העסקים שהפריטי/ם שהוזמן/ו קיימים במלאי וההזמנה תועבר לחב' המשלוחים להפצה.  
. במידה והפריט/ים שהוזמן/ו לא קיימ/ים במלאי, החברה תיידע את הלקוחה תוך 3 ימי עסקים מרגע אישורה (באמצעות הודעה או שיחת טלפון). זמן ייצור המוצר אורך עד 21 ימי עסקים. הלקוחה תעודכן ברגע שההזמנה תועבר לחב' המשלוחים להפצה. 
. הזמנות פנים ארצי בישראל - ברגע שהמשלוח מועבר להפצה הלקוחה תקבל הודעת סמס מחברת השילוח. זמני המסירה יקבעו ע"י חב' השילוח, בכפוף לאזור המגורים של הלקוחה.  
הזמנות לחו"ל – ברגע שההזמנה תשלח החברה תעדכן את הלקוחה במייל במס' המשלוח ו/או במס' המעקב במידה וקיים. 
. מובהר כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח עמידה במועד האספקה, אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב במועד האספקה. 

{"statementLink":"","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#000000","triggerColor":"#000000","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"settings2","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":20,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":10,"triggerRadius":"50%"}}
x